miercuri, februarie 27, 2008

Controalele A.N.S.V.S.A.


În perioada 5 – 12 februarie, inspectorii din cadrul Direcţiei de Inspecţii au efectuat controale tematice în domeniile igienă şi sănătatea publică veterinară şi sănătatea animalelor, în judeţele: Hunedoara, Dolj, Vrancea, Ialomiţa şi Municipiul Bucureşti.
La cele 2 unităţi de procesare a mierii şi produselor apicole din judeţul Hunedoara, în urma verificărilor nu au fost constatate deficienţe care să impună aplicarea de sancţiuni contravenţionale.
În judeţul Dolj, inspectorii, împreună cu specialişti din cadrul Direcţiei de Control şi Coordonare a Activităţii Farmaceutice Veterinare, au urmărit modul de monitorizare a reziduurilor. Au fost controlate: o unitate de fabricare a nutreţurilor combinate (F.N.C.), o farmacie veterinară şi o fermă de vaci pentru lapte.
Deficienţele constate la F.N.C.: depozitarea materiei prime fără delimitare între tipurile de produse şi loturi, existând riscul contaminării încrucişate, existenţa de materii prime fără etichetă în limba română, lipsa dovezilor livrării produselor neconforme, expirate sau deteriorate către o unitate specializată pentru denaturarea acestora, au condus la aplicarea unei sancţiuni în valoare de 5.000 lei.


Controlul la farmacia veterinar veterinară a relevat faptul că se încălcau prevederile legale, prin comercializarea unor premixuri divizate şi produse fitosanitare, abaterea fiind sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 lei.
În judeţul Vrancea, a fost verificată o unitate de tranşare şi de procesare fără tratament termic a cărnii, unitate aprobată pentru schimb intracomunitar.
Controlul efectuat în urma unei petiţii transmise Direcţiei de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, a constatat că neregulile sesizate se confirmau, şi anume unitatea achiziţionase carne de la o unitate aflată în tranziţie, fapt ce contravine prevederilor legale. În consecinţă, unitatea reclamată a fost sancţionată cu amendă de 10.000 lei, iar activitatea medicului veterinar care asigura asistenţa sanitară veterinară a unităţii a fost supusă analizei Comisiei de Disciplină.
În judeţul Ialomiţa au fost controlate 5 unităţi de procesare, depozitare lapte şi derivate din lapte, unde nu s-au constatat deficienţe.
Controalele efectuate în domeniul sănătăţii animalelor au urmărit verificarea respectării programului de combatere a pestei porcine clasice.
Ca urmarea a unei petiţii, inspectorii A.N.S.V.S.A. au verificat, în judeţul Ialomiţa, modul în care se respectă prevederile Ordonanţei privind interzicerea desfăşurării activităţii unei crescătorii de porci. S-a constatat că prevederile ordonanţei se respectă, unitatea este în curs de depopulare şi nu mai există animale de reproducţie.
Au fost controlate 2 Circumscripţii Sanitare Veterinare din judeţul Dolj unde s-au constatat deficienţe şi neconcordanţe în modul de completare a registrelor de epizootii, de consultaţii şi tratamente, de mortalităţi, de gestionare a vaccinului antipestos porcin.

Fiecare dintre cei doi medici veterinari a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 lei.
Inspectorii au verificat în Municipiul Bucureşti respectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare de origine animală în 8 depozite alimentare.
Au fost evidenţiate următoarele deficienţe:
- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de depozitare a peştelui congelat şi a preparatelor din carne, pentru care s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 10.000 lei;
- nerespectarea normelor sanitare veterinare privind spatiile de depozitare, instalaţiile şi ustensilele de lucru folosite, pentru care s-au aplicat 2 sancţiuni, în valoare de 10.000 lei;
- neexecutarea acţiunilor de dezinsecţie şi deratizare, neîntocmirea procedurilor de combatere a dăunătorilor, sancţionat cu amendă în valoare de 2.000 lei.

Niciun comentariu: