miercuri, februarie 27, 2008

manifestări culturale


Guvernul a aprobat organizarea unei serii de manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei, alocând în acest scop 700.000 lei.
Manifestările vor fi organizate, în ţară, prin Ministerul Afacerilor Externe şi Ministrul Educaţiei şi Cercetării, iar în afara ţării, prin misiunile diplomatice ale României.
România a preluat preşedinţia Sommet-ului Francofoniei până în octombrie 2008, cu ocazia celei de-a XI-a Conferinţa a şefilor de stat şi de guvern care au în comun limba franceză, desfăşurată la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006.
Ziua Internaţională a Francofoniei, 20 martie, este sărbătorită în toate ţările francofone prin diverse evenimente cultural-artistice şi ştiinţifice, pentru a sensibiliza mediile sociale din ţările respective faţă de diversitatea şi bogăţia culturii francofone. România este membră a comunităţii statelor şi guvernelor care au în comun limba franceză din 1991.
Ziua Internaţională a Francofoniei va fi marcată, în ţară, prin organizarea unui concurs lingvistic destinat elevilor. Pentru zece câştigători ai concursului vor fi oferite premii constând în excursii la Paris.
În străinătate, marcarea zilei de 20 martie se va face prin participarea României la Festivalul filmului francofon organizat în diferite ţări, prin prezentarea filmelor româneşti, prin recitaluri de poezie, serate muzicale, expoziţii de carte, de fotografii, filatelice, gastronomice, forumuri, conferinţe pe teme francofone, spectacole de teatru, standuri de prezentare a României în cadrul Săptămânii francofone ş.a.
Cheltuielile pentru pregătirea şi realizarea manifestărilor, în cuantum de 700.000 lei, vor fi asigurate din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe, pe anul 2008. În completarea finanţării cheltuielilor aferente acestor manifestări se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii.
Suma prevăzută acoperă categorii de cheltuieli precum cazarea şi transportul intern şi internaţional al membrilor colectivelor artistice, conferenţiarilor, elevilor, a altor participanţi la aceste manifestări; publicitate, materiale promoţionale, informare, invitaţii, închirierea spaţiilor, a unor echipamente tehnice sau instrumente. De asemenea, diurne legale, onorarii pentru artişti, remuneraţii pentru colaboratori, drepturi de autor, drepturi de distribuţie; transport internaţional pentru materialele de prezentare, filme, cărţi, diverse expoziţii; acţiuni de protocol, reprezentare, recepţie.

Niciun comentariu: