miercuri, februarie 27, 2008

Alocaţiile de stat pentru copii


Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Primul-ministru a subliniat că s-a luat această măsură ţinându-se cont de faptul că un număr important de tineri, elevi împlinesc această vârstă în clasele terminale, a XI-a, a XII-a.
Pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se suspendă pe perioada vacanţei şcolare de vară, plata urmând să fie reluată din oficiu, inclusiv pentru perioada suspendării, numai în situaţia în care aceştia se înscriu în anul şcolar următor.
Tinerii care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţia de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. Plata alocaţiei de stat se face pe bază de cerere direct acestora.
Faţă de beneficiarii actuali al alocaţiei de stat, suplimentar, acest drept se va acorda unui număr de aproximativ 220.000 tineri cu vârsta de peste 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional.
Pentru anul 2008 tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani beneficiază de alocaţie de stat începând cu luna publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
De asemenea, ordonanţa prevede pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială, alocaţia de stat să se vireze în conturile personale deschise pentru aceştia de către conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceştia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocaţia de stat poate fi plătită direct acestuia cu încuviinţarea conducătorului direcţiei generale, sau în funcţie de opţiunea acestuia poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Informaţii de background
Până la 1 ianuarie 2008, alocaţia de stat pentru copii se acorda tinerilor care împliniseră vârsta de 18 ani şi care urmau cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora, cu condiţia să nu se repete anul decât din motive medicale.
De la 1 ianuarie 2008, alocaţia de stat pentru copii nu se mai acorda în raport de participarea şcolară a copiilor, aceasta acordându-se cu titlu universal tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani.

Niciun comentariu: