miercuri, februarie 27, 2008

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”


Guvernul a transmis dreptul de administrare asupra mai multor imobile, în care funcţionează Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan”, şi care se află în domeniul public sau în cel privat al statului, de la R.A. „APPS”, la Ministerul Sănătăţii Publice.
Este vorba de trei clădiri, cu suprafeţe construite de 14077 mp, 381,52 mp, 244 mp, aflate în zona şoselei Bucureşti – Ploieşti, o a patra clădire, de 4003,99 mp, situată pe strada Mănăstirea Căldăruşani nr.9 şi alte şase suprafeţe de teren, aferente sau din apropierea imobilelor respective.
De acelaşi regim beneficiază şi bunurile de tipul investiţiilor sau dotărilor aferente acestor imobile, efectuate de Regie din fonduri proprii.
Pentru anumite imobile există pe rolul instanţelor procese ale foştilor proprietari, în consecinţă, Ordonanţa de Urgenţă conţine şi câteva măsuri derogatorii de la principiile generale ale dreptului pozitiv. Prin aceste măsuri se creează cadrul legal astfel ca, în eventualitatea în care vreuna din persoanele care au cerut reconstituirea dreptului de proprietate va câştiga în instanţă, acesteia să nu îi fie afectate în niciun fel interesele şi să se poată dispune lăsarea în deplină proprietate şi liberă posesie a imobilelor câştigate în instanţă.
Astfel, în primul rând, dreptul de administrare asupra imobilelor pentru care există dispoziţii de soluţionare a notificărilor, depuse în baza Legii nr.10/2001, se va transmite sub condiţia rezolutorie a rezultatului litigiilor.
Dacă instanţa admite contestaţia presupuselor persoane îndreptăţite, condiţia se socoteşte îndeplinită, iar dreptul de administrare trece de la Ministerul Sănătăţii Publice la R.A. „APPS”, în vederea punerii în executarea a dispoziţiei instanţei. În caz contrar, dreptul de administrare se consolidează şi rămâne transmis Ministerului Sănătăţii Publice.
În al doilea rând, pentru a nu se modifica raporturile procesuale, R.A. „APPS” este mandatat să reprezinte în continuare interesele statului român, în aceste cazuri concrete, fie că este vorba despre procesele deja începute, fie că este vorba despre procesele ce se vor declanşa în cazul imobilelor pentru care R.A. „APPS” a emis decizie de respingere a notificării, dar care nu a fost încă atacată în instanţă.
Patrimoniul R.A. „APPS” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile şi mobile prevăzute de actul normativ, iar patrimoniul MSP se majorează corespunzător.

Niciun comentariu: