miercuri, februarie 27, 2008

Legea tinerilor


Senatorii au respins, miercuri, solicitarea de reexaminare formulată de preşedintele Traian Băsescu asupra unui act normativ de modificare a Legii tinerilor, parlamentarii luând în discuţie utilitatea activităţii GDS şi oportunitatea ca acesta să îşi păstreze sediul actual.
Şeful statului arăta în solicitarea de reexaminare că legea prin care se înfiinţează Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret conţine prevederi care pot crea confuzii.
Preşedintele Băsescu atenţiona că schimbarea denumirii Fundaţiei Naţionale pentru Tineret în Consiliul Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret presupune şi o schimbare a formei juridice, din fundaţie în asociaţie. Astfel, potrivit şefului statului, adunarea generală, care este menţionată în lege, este specifică asociaţiilor şi nu fundaţiilor.
În cererea de reexaminare se menţiona că actul normativ nu prevede care este sediul Consiliului, cu toate datele sale de identificare şi amintea că a transmis Parlamentului o cererere de reexaminare prin care cerea eliminarea din lege a prevederii potrivit căreia patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret cuprinde şi un imobil situat pe Calea Victoriei, numărul 120, care a fost transmis în folosinţă gratuită, în anul 2004, prin hotărâre de guvern, Grupului pentru Dialog Social.
Băsescu a argumentat că atribuirea acestui imobil GDS s-a bazat pe faptul că respectiva clădire este de mulţi ani sediul acestei asociaţii, care a fost declarată de utilitate publică.
Reprezentantul Comisiei pentru învăţămant din Senat, sesizată în fond cu cererea de reexaminare, Ivan Cismaru (PDL), a recomandat respingerea cererii şefului statului, arătând că documentul solicită "elemente de patrimoniu, clarificări care nu constituie subiectul acestei legi".
Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Peter Eckstein Kovacs, a anunţat că grupul senatorilor Uniunii susţine solicitarea preşedintelui. "Să nu ne ascundem după degete. Din aceste discuţii nu a rezultat ce conţine această cerere de reexaminare. A fost inclus pe şest imobilul din Calea Victoriei nr. 120, proprietatea Ministerului Culturii şi dat de Guvernul Năstase GDS în folosinţă, să fie trecut în proprietatea unei fundaţii de tineret pe motivul că în 1989, în clădire au fost activităţi desfăşurate de CC al UTC, sau cum s-o fi numit conducerea UTC", a spus el.
Potrivit senatorului, solicitarea lui Traian Băsescu este una motivată, în condiţiile în care în această clădire este "o oază de cultură în inima Bucureştiului".
El a arătat că membrii GDS au o certă "calitate intelectuală", fiind vorba despre o "intelectualitate critică, care de-a lungul anilor a exprimat o poziţie critică faţă de toţi care s-au perindat la guvernare, inclusiv UDMR". "A respecta calitatea oamenilor, a acestui for al societăţii civile, care este reprezentativ, cred că ar trebui să ne îndemne să votăm pentru această cerere de reexaminare şi să corectăm ceea ce s-a făcut prin proiectul de lege", a opinat senatorul UDMR.
În replică, senatorul Ivan Cismaru a spus că respectiva modificare nu poate fi operată în baza solicitării preşedintelui Băsescu, ci numai printr-un proiect de lege distinct de modificare a Legii tinerilor.
Pe de altă parte, liderul grupului senatorilor PRM, Mihai Ungheanu, s-a pronunţat pentru respingerea cererii de reexaminare. El a amintit că Senatul a mai votat o dată împotriva acestei "donaţii". "Nu vedem de ce o fundaţie, între multe, să aibă un astfel de privilegiu", a spus el, remarcând că acest proiect a fost "scos pe uşă, dar, ulterior, a fost introdus pe geam".
"Foarte mulţi, şi cu texte tipărite şi de autoritate, spun că este un grup de monolog social, că nu a realizat proiectul pe care l-a propus din '90 încoace", a fost de părere Ungheanu. "Nu vreau să se creeze un regim de privilegiu, mai ales într-un climat în care în cultura română există un monopol mascat de opinie, nu se practică dialogul şi unele fundaţii pretind să aibă mai multe drepturi decât altele. Nu văd motivaţia pentru care Parlamentul României să facă asemenea cadouri", a conchis liderul senatorilor PRM.
Preşedintele Traian Băsescu a trimis, în 8 ianuarie, Parlamentului pentru reexaminare Legea de modificare a Legii tinerilor 350/2006.
În cererea de reexaminare se precizează că "această nouă modificare la Legea tinerilor reorganizează Fundaţia Naţională pentru Tineret, prin schimbarea formei juridice, din fundaţie în asociaţie, prin apariţia Consiliului Naţional al Fundaţiilor pentru Tineret", iar, "potrivit OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, adunarea generală la care face referire textul propus la punctul 2 al legii supuse spre reexaminare este specifică asociaţiilor şi nu fundaţiilor, aşa cum prevede prezenta reglementare".
Preşedintele Băsescu consideră că punctul II al legii prin care Fundaţia Naţională pentru Tineret se va reorganiza sub altă denumire, reprezintă o prevedere lacunară, "în sensul că nu se menţionează şi sediul, cu toate datele sale de identificare" şi, "aşa cum arată art. 16 alin. 2 al OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, sediul fundaţiei, precum şi patrimoniul iniţial". În acest sens, şeful statului precizează că "ar fi util să fie completat textul prevederii cu datele cerute de legea sus-menţionată".
Totodată, preşedintele Traian Băsescu arată că la data de 13 aprilie 2007 a transmis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind respingerea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 105/2006, care avea ca obiect de reglementare modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006, "în sensul eliminării prevederii potrivit căreia patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este constituit şi de imobilul prevăzut în anexă (imobilul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 120, sector 1)".
În continuare, şeful statului menţionează că, "prin Hotărârea Guvernului nr. 1606/2004, cu modificările ulterioare, s-a aprobat transmiterea imobilului din Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, Bucureşti, în folosinţă gratuită Asociaţiei Grupul pentru Dialog Social, pentru o perioadă de 10 ani", iar atribuirea respectivului imobil "s-a bazat şi pe considerentul că imobilul este de mulţi ani sediul Asociaţiei, declarată de utilitate publică prin HG 1551/2004".


Eu chiar nu înţeleg. După ce că Traian Băsescu este benevol profesorul care corectează, cu creion roşu, legile făcute pe picioare de parlamentarii români, aceştia se mai şi înverşunează să nege greşelile evidente. Ce le pasă parlamentarilor că dau o lege greşită sau, mai grav, neconstituţională. Tare aş trece tacit prin parlament o lege care să-i pună să plătească din buzunar astfel de greşeli, ca să nu mai facă ei pe bărbaţii fatali de stat. Aş fi scris şi femei fatale, dar, din câte am observat, femeile din parlament au mult mai mult bun simţ şi nu fac astfel de măgării. Desigur, mergând cu valul...

Niciun comentariu: