marți, februarie 26, 2008

Oncologie


DERULAREA SUBPROGRAMULUI „TRATAMENTUL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE” FINANŢAT DIN FONDUL NAŢIONAL DE ASIGURÃRI SOCIALE DE SÃNÃTATE, ÎN PERIOADA 01.01 - 31.12.2007
RAPORT PRELIMINAR
al controlului efectuat în perioada 04.02 – 15.02.2008

· În perioada 04.02 – 15.02.2008 au fost controlate 80 unităţi sanitare, ceea ce reprezintă 100 % din unităţile sanitare prin care se derulează subprogramul „Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice”.

Controlul s-a desfasurat in toate judetele tarii, in sectiile de oncologie, ambulatoriile de oncologie, farmaciile cu circuit inchis si prin sondaj, in farmaciile cu circuit deschis.

(Raportari incomplete sau intirziate din partea unor echipe de control judetene au facut dificila analiza datelor pe ansamblu)

· Până în data de 25.02.2008, data limită de transmitere a rapoartelor de control, au transmis 44 case de asigurări de sănătate.

Din datele sosite pana acum, putem spune că se confirma cresterea patologiei datorate bolii de cancer. Astfel, asistam la:

· crestere in medie cu ~ 10% a numarului de bolnavi in 2007 fata de anul 2006;
· cresterea utilizarii serviciilor – numar de internari cu 75% mai mari in 2007 fata de 2006 raportate de unele judete (Alba)
· crestere a fondurilor alocate patologiei oncologice
În urma centralizării acestor date s-au constatat următoarele:

→ Numărul de bolnavi estimat să beneficieze de medicamente specifice în anul 2007, potrivit Ordinului nr. 570/116/2007, a fost 76.308.

→ Numărul de bolnavi beneficiari de medicamente în anul 2007, conform raportărilor caselor de asigurări de sănătate şi prin eliminarea raportărilor duble generate de transferul bolnavilor în doua unităţi sanitare/judeţe, a fost 84.669, ceea ce reprezintă cu 11% mai mulţi bolnavi beneficiari faţă de numărul de bolnavi estimat.

Din cei 84.669 bolnavi, 5.221 au beneficiat de tratament, prin transfer, în doua judeţe.


→ Situaţia numărului de bolnavi în funcţie de farmacia prin care s-au eliberat medicamentele:

· 39 654 au beneficiat de tratament prin farmacii cu circuit închis sau deschis
· 45.010 au beneficiat de tratament atât prin farmacii cu circuit închis cât şi prin farmacii cu circuit deschis.

→ Din totalul bolnavilor
· 7.014 au beneficiat de tratament cu aprobarea comisiei judeţene
· 2.228 au beneficiat de tratament cu aprobarea comisiei de la nivel CNAS

Ponderea costurilor cu medicamentele pe categorii de tratamente a fost urmatoarea:

1. Cost cu tratamente standard: 82% din costurile totale
2. Cost tratamente cu aprobarea CJAS: 5% din costurile totale
3. Cost tratamente cu aprobarea CNAS 13% din costurile totale


Ponderea cheltuielilor cu medicamentele (unitati sanitare fata de farmacii cu circuit deschis) arata:

· pentru tratamentele standard, 1/3 din costurile cu medicamentele au fost realizate prin farmacii cu circuit deschis,
· pentru tratamentele cu aprobare CJAS, aprox 3/4 din costurile cu medicamentele au fost efectuate prin farmacii cu circuit deschis;
· pentru tratamentele cu aprobare CNAS, aprox 70% din cheltuielile cu medicamentele au fost realizate prin farmacii cu circuit deschis.

· Suma alocată în anul 2007 din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a fost 362.532 mii lei.

· Valoarea medicamentelor eliberate bolnavilor, a fost de 362.765,12 mii lei, ceea ce reprezintă 100,06% faţă de suma alocată pentru anul 2007

→ Din această sumă:
· 207.040,65 mii lei reprezintă valoarea medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit închis,
· 155.724,47 mii lei reprezintă valoarea medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis.

→ Din suma totală:
· 23.261,28 mii lei reprezintă valoarea medicamentelor eliberate cu aprobarea comisiei de la nivelul caselor de asigurări de sănătate,
· 79.551,19 mii lei reprezintă valoarea medicamentelor eliberate cu aprobarea comisiei de la nivelul CNAS.


→ Costul mediu/bolnav tratat/an precizat în Ordinul nr. 570/116/2007 a fost de 4.236,01 lei.

→ Costul mediu realizat/bolnav cu afecţiune oncologică tratat în anul 2007, a fost 4.284,5 lei, ceea ce reprezintă 101,14% faţă de costul mediu estimat/an.

Fata de aceasta situatie, in general:
· acoperirea cu servicii este buna,
· există o buna corelare a comenzilor de medicamente cu existenţa şi rulajul stocurilor;
· Fondurile alocate pe întreg anul au utilizate potrivit destinaţiilor stabilite


În urma controlului au fost identificate următoarele disfuncţionalităţi:

Probleme legate de accesul la medicamente/ achizitia de medicamente
· Greutatea asigurarii medicatiei in pediatria oncologica prin lipsa din lista C2 a unor medicamente specifice şi indispensabile pentru tratamentul copiilor cu afecţiuni oncologice
· Lipsa de flexibilitate/ adaptabilitate a furnizarii de medicamente: au existat situatii in care spitalele s-au confruntat cu lipsa de oferte pentru unele din produsele necesare: dificultăţi de achiziţionare a unor medicamente citostatice datorită faptului că nu a existat nici o ofertă pentru produsele farmaceutice respective
· modul de achiziţie a medicamentelor aferente acestui subprogram este greoi si ineficient în cazul unităţilor sanitare care rulează cantităţi mici de medicanente; acest fapt generează tratamente suboptimale pacienţilor beneficiari ai subprogramului de sănătate întârzieri ale iniţierii, respectiv ale ritmului de administrare al unor medicamente.
· Intirzieri, desincronizări in furnizarea de medicamente

Probleme legate de stocuri:
Au fost identificate stocuri la unele medicamente explicate prin:
- eliberarea începând cu 01.04.2007 a medicamentelor pentru tratamentul în ambulatoriu prin farmaciile publice;
- apariţia unor medicamente mai moderne care se eliberează cu aprobarea comisiei locale judeţene

Probleme legate de resursele umane

Exista inca judeţe cu deficit de specialitsti in oncologie fapt care îngreunează furnizarea adecvata de servicii (ex. Vaslui)

Probleme legate de infrastructura:

· Au fost evidenţiate nevoi de reamenajare spatii in vederea furnizării corespunzătoare de servicii in ambulator sau pentru spatii suplimentare in vederea organizării de servicii de spitalizare de zi (ex Harghita) sau de achizitionare hote in vederea administrarii medicatiei oncologice (Mures)
· Lipsa de capacitate sau de acces la servicii de radioterapie (Tulcea)
· lipsa echipamentelor informatice şi a unui soft specific pentru întocmirea şi crearea bazelor de date şi a unei reţele informatice între clinici, farmacii şi casa de asigurări de sănătate (Mures)


1. Disfuncţionalităţi privind realitatea indicatorilor:
Au fost constatate neconcordanţe între indicatorii raportaţi şi realitate, la:
· Spitalul Judeţean Cluj (a raportat în minus 156 bolnavi).
· Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti (neconcordanţe între indicatorii raportaţi şi datele din farmacie pentru lunile noiembrie, decembrie şi respectiv anul 2007).

2. Disfuncţionalităţi privind corelarea comanda – stoc de medicamente:
Au fost constatate necorelări la:
· Spitalul Judeţean Brăila
· Spitalul Judeţean Cluj
· Spitalul Judeţean Tg. Jiu
· Spitalul Judeţean Satu Mare
· Spitalul Judeţean Vaslui

3. Disfuncţionalităţi privind realizarea evidentelor şi prelucrarea datelor:
→ Deficienţe de completare a evidenţelor primare:
· Spitalul Judeţean Arad
· Spitalul Judeţean de Urgenta Călăraşi
· Spitalul Judeţean Focşani
· Spitalul General CF2 Bucureşti
· Spitalul Judeţean Alexandria

→ Deficienţe de completare a evidenţelor în format electronic/ deficienţe program informatic:
· Spitalul Judeţean Bistriţa - Năsăud
· Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi
· Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova
· Spitalul Judeţean Giurgiu
· Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş
· Spitalul Municipal de Urgenţă Roman
· Spitalul Judeţean Vaslui

4. Disfuncţionalităţi privind fondurile alocate şi aprovizionarea cu medicamente:
→ Deficienţe de organizare a achiziţiilor:
· Spitalul Judeţean de Urgenta Piatra Neamţ
· Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Spiridon” Iaşi
· Spitalul Judeţean Satu-Mare

→ Sincope în aprovizionare:
· Spitalul Judeţean de Urgenta
· Spitalul Judeţean de Urgenta Oradea
· Spitalul Municipal Oradea
· Spitalul Judeţean Botoşani (pentru medicamente cu aprobare comisie CNAS)
· Spitalul Judeţean Brăila
· Spitalul Judeţean Buzău
· Institutul Oncologic Cluj
· Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova
· Spitalul Judeţean de Urgenta Craiova
· Spitalul Judeţean Vaslui
· Spitalele din reţeaua AOPSNAJ
· Spitalul General CF2 Bucureşti
· Spitalul Judeţean Harghita
5. Disfuncţionalităţi privind circuitul informaţional şi respectarea responsabilităţilor în cadrul subprogramului:

→ Deficienţe de colaborare între persoanele cu atribuţii în derularea subprogramului:
· Spitalul Judeţean Tulcea
· Spitalul Judeţean Călăraşi
· Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Spiridon” Iaşi
· Spitalul Bârlad
· Spitalul Judeţean Suceava
· Spitalul Judeţean Vaslui
→ Deficienţe de colaborare în cadrul unităţii judeţene de implementare şi cu Serviciul de Programe de Sănătate Judeţean (Constanţa)
→ Deficienţe de prescriere a medicamentelor:
· Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iaşi
· Spitalul Judeţean Alexandria

6. Alte disfuncţionalităţi:
→ Numărul aprobat de paturi este insuficient faţă de adresabilitate (Spital Judeţean Caraş-Severin).

→ Nu există salon pentru îngrijiri paleative acordate bolnavilor în stare terminală (Spital Judeţean Caraş-Severin).

→ Persistă probleme legate de consumurile de medicamente deoarece bugetul pe program nu este defalcate necorespunzător de utilizatori pe cele 2 ramuri oncologice: oncologie şi hematologie (Spital Judeţean Caraş-Severin).

→ Estimarea deficitară a sumelor necesare pentru citostatice pentru asigurarea tratamentului pacienţilor ce beneficiază în cursul anului de terapie aprobată de comisia de la nivel CNAS, are ca efect temporizarea tratamentului (Bihor, Brăila, Caras – Severin, AOPSNAJ).


→ Neinstruirea pacienţilor cu privire la faptul că o serie de medicamente trebuie păstrate în condiţii de refrigerare, iar pacienţii pot ridica aceste medicamente de la farmacia cu circuit deschis doar cu genţi frigorifice, condiţii în care trebuie păstrate până la administrarea intravenoasă.
Apreciem drept pozitiva activitatea reţelei de oncologie din România care in 2007 a trebuit sa facă fata unei patologii in creştere

Ne bucuram de percepţia pozitiva in sistem vis a vis de iniţiativele de descentralizare a tratamentului oncologic care au permis ajustării achiziţiilor pe măsura necesitaţii impuse de patologia tratata


Urmare a acestor constatări, MSP va înainta raportul de control comisiei de oncologie, care, împreună cu Agenţia naţională de programe, va realiza un plan de acţiuni pentru remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea programului naţional de oncologie.

Planul de acţiuni va fi definitivat până la 31 martie 2008, la acest proces fiind invitate şi asociaţiile bolnavilor de cancer.

· Vom acorda o atenţie sporita pentru atragerea de resurse umane specifice in zonele deficitare (ex. scoatere posturi la concurs in Vaslui); aici cerem concursul ASP-urilor si autoritatilor judeţene interesate;
· Vom solicita expertiza Comisiei de Oncologie pentru :

· analiza posibilităţii introducerii medicaţiei onco- pediatrice pe lista C2;
· definirea medicaţiei care sa ramâna apanajul licitaţiilor organizate la nivel naţional pentru remedierea dificultăţilor de acces la aceste tipuri de medicamente;
· evaluarea oportunităţii definirii unui fond special pentru asigurarea medicaţiei mai scumpe

· Vom acorda sprijin pentru acoperirea nevoilor de asigurare a infrastructurii necesare furnizării serviciilor in condiţii optime; in acest sens avem deja propuneri de la Comisia Consultativa pentru dotarea cu echipament de radioterapie si pentru dezvoltarea unor secţii pentru furnizarea de servicii paleative.

Niciun comentariu: