miercuri, februarie 27, 2008

Reacţie Chiliman


Prin scrisoarea adresată Primarului sectorului 1, Primarul General Adriean Videanu a solicitat acestuia să depună diligenţele necesare în vederea emiterii certificatelor de urbanism pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii CGMB nr.5/17.01.2008.
Acest demers a fost făcut avându-se în vedere că art.2 al respectivului act stipulează: "Luînd în considerare că actul de schimb se încheie la cererea Municipiului Bucureşti prin CGMB pentru menţinerea şi dezvoltarea zonelor verzi ale Capitalei şi renunţarea soţilor Constanda Costică şi Constanda Maria la pretenţiile patrimoniale mai sus menţionate, părţile convin că toate cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de schimb în formă autentică, evaluările şi intabulările dreptului de proprietate al fiecărei părţi, cad exclusiv în sarcina Municipiului Bucureşti.
Rezultă aşadar că afirmaţia primarului sectorului 1, Andrei Chiliman, potrivit căreia "intervenţia Primarului General pentru eliberarea unui document de către Primăria sectorului 1 necesar unei persoane fizice reprezintă un grav abuz, încadrat de Codul Penal la infracţiunea de trafic de influenţă" este mai mult decât calomnioasă. În plus, se dovedeşte faptul că Primarul Sectorului 1 nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a cunoaşte şi de a pune în aplicare o hotărâre de Consiliu General.
Eliberarea certificatelor de urbanism într-un termen cât mai scurt este necesară municipalităţii, în vederea perfectării schimbului şi păstrarea zonei verzi, primarul general fiind cel împuternicit de CGMB să aducă la îndeplinire prevederile hotărârii menţionate, şi nu constituie o intervenţie în interesul unei persoane fizice".

Niciun comentariu: