miercuri, februarie 27, 2008

achiziţii publice


Începând cu 2008, orice autoritate contractantă va utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea efectivă a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul unui an.
Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice – online – se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse şi cererii de oferte, licitaţiei electronice sau achiziţiei directe, dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului electronic.
Executivul a aprobat, în şedinţa de astăzi, o hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006.
Potrivit Hotărârii de Guvern, până la data de 1 septembrie 2008, operatorul SEAP - Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice - va fi obligat să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, proiectul tehnic aferent realizării sistemelor de achiziţie dinamice, în scopul adoptării normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
SEAP asigură nu numai publicarea la nivel naţional a tuturor anunţurilor şi invitaţiilor de participare, dar şi transmiterea automată, atunci când este cazul, a respectivelor anunţuri către Monitorul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Funcţionarea acestui sistem asigură o reducere „automată” a perioadelor de aplicare a procedurilor de atribuire cu 7 zile.

Informaţii de background
România se situează pe primul loc în rândul Statelor Membre din punct de vedere al procentului de transmitere pe cale electronică a anunţurilor, spre publicare în JOUE (99,8%, locul al doilea revenind Finlandei cu 92,9%).
Prin Declaraţia de la Manchester (24 noiembrie 2005) a miniştrilor responsabili pentru politicile de e-guvernare din statele membre, statele candidate şi ţările CEFTA fixează, ca obiectiv pentru anul 2010, ca un procent de cel puţin 50% din totalul achiziţiilor publice să se efectueze prin utilizarea mijloacelor electronice. Proiectul de hotărâre avizat astăzi are ca scop şi dezvoltarea în trepte a sistemelor care să permită îndeplinirea obiectivului fixat în cadrul Declaraţiei de la Manchester.
Utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire va reduce gradul de implicare a factorului uman în derularea procesului de evaluare a ofertelor şi va scădea riscul de depunere a unor contestaţii, cu impact benefic în reducerea perioadelor de realizare a achiziţiilor propuse de autorităţile contractante.
La nivelul mediului de afaceri, este de aşteptat o creştere consistentă a numărului de utilizatori IT, în special în rândul societăţilor comerciale din România care, în noile condiţii, vor fi din ce în ce mai mult interesate de achiziţiile realizate de administraţia publică.

Niciun comentariu: