marți, februarie 26, 2008

Priorităţile ANRCTI pentru anul 2008


Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologiei Informaţiei (ANRCTI) publică pe pagina sa de internet planul de acţiuni pentru anul 2008, elaborat, pentru prima oară, pe baza unui document de strategie pentru următorii trei ani. Pe parcursul acestui prim an de reglementare fundamentată strategic, ANRCTI se va concentra pe revizuirea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice şi va avea ca obiective principale promovarea concurenţei şi a intereselor utilizatorilor finali în sectoarele de comunicaţii electronice şi servicii poştale, promovarea utilizării tehnologiei informaţiei şi îmbunătăţirea dialogului cu industria şi utilizatorii finali.
Procesul de revizuire a pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice, una dintre pârghiile majore de care ANRCTI dispune în îndeplinirea misiunii sale de promovare a concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice, se desfăşoară pe întreg parcursul anului 2008 şi presupune definirea şi analiza pieţelor relevante şi stabilirea măsurilor de reglementare necesare remedierii problemelor de ordin concurenţial de pe aceste pieţe. Pentru prima oară, acest demers va fi însoţit de o consultare europeană, care constă în notificarea Comisiei Europene şi a celorlalte autorităţi de reglementare din statele membre cu privire la pieţele relevante definite, operatorii identificaţi ca având putere semnificativă pe aceste pieţe şi remediile pe care Autoritatea intenţionează să le impună.
Un proiect pe care ANRCTI îl va finaliza în acest an şi care va contribui la intensificarea concurenţei pe piaţa de telefonie este portabilitatea numerelor, care va fi disponibilă începând cu data de 21 octombrie, moment din care utilizatorii de servicii de telefonie fixă şi mobilă vor putea să îşi păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul.
De asemenea, în vederea impulsionării concurenţei pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă, ANRCTI va acorda în cursul anului 2008 o nouă licenţă de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz.
În vederea promovării intereselor utilizatorilor finali, ANRCTI va continua şi în acest an implementarea serviciului universal prin desemnarea furnizorilor de serviciu universal pentru instalarea a 172 de noi telecentre. O atenţie sporită va fi acordată implementării serviciului de informaţii privind abonaţii şi punerii la dispoziţie a registrelor abonaţilor prin desemnarea unui furnizor de serviciu universal pentru aceste servicii.
Pentru buna informare a utilizatorilor, ANRCTI va desfăşura două campanii de informare cu privire la modificarea modului de formare a numerelor de telefon în urma închiderii Planului naţional de numerotaţie şi cu privire la portabilitatea numerelor.
Promovarea utilizării tehnologiei informaţiei reprezintă, de asemenea, o prioritate pentru ANRCTI, Autoritatea propunându-şi adoptarea unei serii de reglementări în acest domeniu, printre care: o decizie privind condiţiile şi procedura de agreare a agenţiilor de omologare responsabile cu verificarea conformităţii dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice, o decizie privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică şi o decizie privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date utilizate de către furnizorii de servicii de arhivare electronică. Cu acelaşi scop, ANRCTI intenţionează să elaboreze cadrul de reglementare pentru activitatea de administrare a domeniului .ro şi să revizuiască normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr.589/2004 privind activitatea notarială.
Planul de acţiuni al ANRCTI pentru anul 2008 poate fi accesat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 26 martie 2008, pe adresa sediului central al ANRCTI (B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti) sau direct la registratura ANRCTI precum şi la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail.

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este instituţia independentă de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, tehnologiei informaţiei şi serviciilor poştale. În activitatea sa, ANRCTI urmăreşte ca obiective majore: promovarea concurenţei, protecţia intereselor utilizatorilor finali şi încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANRCTI vizitaţi www.anrcti.ro.

Niciun comentariu: