joi, iulie 31, 2008

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


*

Regulamentul (CE) nr. 744/2008 al Consiliului din 24 iulie 2008 de instituire a unei acțiuni specifice temporare care urmărește să promoveze restructurarea flotelor de pescuit ale Comunității Europene afectate de criza economică

>


Regulamentul (CE) nr. 745/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

>

*

Regulamentul (CE) nr. 746/2008 al Comisiei din 17 iunie 2008 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1)

>

*

Regulamentul (CE) nr. 747/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine, referitor la definițiile caracteristicilor și punerea în aplicare a NACE REV. 2 (1)

>


*

Regulamentul (CE) nr. 748/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 privind deschiderea și modul de gestionare a unui contingent tarifar de import pentru mușchiulețul congelat de vită și mânzat care intră sub incidența codului NC 02062991 (Reformare)

>


*

Regulamentul (CE) nr. 749/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a mai multor regulamente referitoare la contingentele tarifare de import în sectorul cărnii de vită și mânzat

>


*

Regulamentul (CE) nr. 750/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 414/2008 privind stabilirea de norme detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce privește acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi în perioada de depozitare 2008/2009

>

*

Regulamentul (CE) nr. 751/2008 al Comisiei din 30 iulie 2008 de interzicere a pescuitului de cod negru în apele norvegiene la sud de 62° N de către navele care arborează pavilionul Suediei

>DIRECTIVE

*

Directiva 2008/82/CE a Comisiei din 30 iulie 2008 de modificare a Directivei 2008/38/CE privind furajele destinate susținerii funcției renale în cazul insuficienței renale cronice (1)

>II Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorieDECIZII


Consiliu


2008/625/CE


*

Decizia nr. 1/2007 a Consiliului de asociere CE-Turcia din 25 iunie 2007 de modificare a concesiilor comerciale pentru produsele agricole transformate care intră sub incidența Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind punerea în aplicare a fazei finale a uniunii vamale și sub incidența Deciziei nr. 1/97 a Consiliului de asociere CE-Turcia privind regimul aplicabil anumitor produse agricole transformate și de abrogare a Deciziei nr. 1/97

>


Comisie


2008/626/CE


*

Decizia Comisiei din 30 aprilie 2008 Ajutorul de stat C 40/06 (ex NN 96/05) Sisteme de asistență sub formă de împrumuturi puse în aplicare de Regatul Unit [notificată cu numărul C(2008) 1612] (1)

>


2008/627/CE


*

Decizia Comisiei din 29 iulie 2008 privind o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe [notificată cu numărul C(2008) 3942] (1)

>
REGULAMENTE

*

Regulamentul (CE) nr. 704/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind încheierea Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2008 și 31 iulie 2012

>

*

Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, pentru perioada cuprinsă între 1 august 2008 și 31 iulie 2012

>


REGULAMENTE

*

Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

>


COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

Comisie


Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din Tratatul CE — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

>


Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5218 — Altor Fund II/Akers Group) (1)

>


III Acte pregătitoare

COMISIE


Propuneri legislative adoptate de Comisie

>


IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu


Acord administrativ între guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Consiliul Uniunii Europene

>

Comisie


Rata de schimb a monedei euro

>


Ultima variantă tipărită a documentelor COM, altele decât propunerile legislative și propunerile legislative adoptate de Comisie
JO C 188, 25.7.2008

>


Documente COM, altele decât propunerile legislative adoptate de Comisie

>

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2204/2002 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru ocuparea forței de muncă (1)

>


Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii (1)

>


V Anunțuri

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

Comisie


Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5249 — Edison/Hellenic Petroleum/JV) (1)

>


Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5235 — Sabanci/Verbund/Baskent) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

>


Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5195 — Pfizer/SP Assets) (1)

>


Notificare prealabilă a unei concentrări [Cazul COMP/M.5281 — NBC/Blackstone/Bain/Landmark (Weather Business)] — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

>


PROCEDURI ADMINISTRATIVE

Europol


Anunț de recrutare Europol: director

>

Niciun comentariu: