luni, iulie 28, 2008

ONB încurajează şi susţine creaţia lirică românească


Luând în considerare scopul de a stimula creaţia contemporană românească pentru teatru liric, managementul Operei Naţionale Bucureşti (ONB) manifestă o preocupare specială de atragere a interesului compozitorilor noştri către realizarea de noi şi interesante lucrări ce sunt destinate, în cea mai concretă manieră, afirmării valorilor actuale, urmărindu-se astfel acţiunea îmbogăţirii patrimoniului de aur al genului, promovat de repertoriul teatrului bucureştean.

Dorim să subliniem că acest interes major include toate componentele spectacolului de operă, pornind de la creaţia componistică şi cuprinzând, totodată, şi toate aspectele artei interpretative. În acest sens, ţinând seama că în perioada mai recentă stimularea creaţiei de teatru muzical a devenit o preocupare majoră a principalelor teatre din lumea lirică, ONB a decis lansarea unui concurs de creaţie de operă. Proiectul competiţional este adresat, conform normelor moderne de realizare a spectacolelor, unor „echipe” compozitori-libretişti români, pentru două direcţii repertoriale ale genului: operă şi operă pentru copii.

Tema acestui concurs de operă este recomandabil orientată spre o problematică de larg acces, celebră şi cu mare sonoritate pentru publicul larg. În principiu, motivaţia este recomandabil a fi preluată din propunerile oferite de literatura universală şi românească. Considerăm, spre exemplu, că în creaţia shakesperiană pot fi găsite încă, prin genialitatea creaţiei şi popularitate, multe elemente inspiratoare ce ar putea sluji scopului propus, subiecte ofertante, dar şi cu cert potenţial operistic. Dincolo de această orientare, poate fi luată în consideraţie orice altă idee, orice nume important al autorului inspirator. Organizatorii consideră, însă, de reţinut condiţia imperioasă ca lucrarea înscrisă în concursul de creaţie să fie „construită” pe un text teatral neabordat anterior din perspectivă lirică, în muzica românească şi universală.

În ceea ce priveşte tematica destinată concursului de operă pentru copii, aceasta trebuie să fie, în accepţiunea ONB, generoasă, impunând valorificarea patrimoniului universal şi fantezia basmelor celebre, respectându-se, desigur, aceeaşi condiţie a fondului inspirator preluat după o naraţiune adaptabilă realizării unei creaţii lirice după o poveste neabordată încă. Nu sunt excluse nici scenariile-librete originale, în măsura respectării interesului major al unui spectacol destinat copiilor.

Perioada de înscriere în concurs a creatorilor – compozitorul şi eventualul libretist sau autor al textului adaptat – este cuprinsă între 18 august şi 1 noiembrie 2008, iar termenul-limită pentru predarea lucrărilor este 15 ianuarie 2010. În prima parte a stagiunii 2010-2011, va începe montarea operelor câştigătoare, câte un titlu pentru fiecare categorie a concursului, pe scena Operei Naţionale Bucureşti. (AMOS News)

Niciun comentariu: