marți, ianuarie 13, 2009

Şapte dintr-o lovitură


Ceea ce aştept eu de la Ministerul Culturii este programul prin care să se înfiinţeze Capitala Culturală a României după modelul Capitalelor Culturale Europene. Este minimul pe care îl doresc. Iată ce gândeşte ministrul responsabil cu cultura în guvernul Emil Boc.


Şapte programe culturale de finanţare nerambursabilă, lansate în 2009

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional (MCCPN) lansează în 2009 şapte programe culturale de finanţare nerambursabilă - Promocult, Dialog Intercultural, Creativitas, Latinitas, Proetnicultura, Rromi împreună pentru Europa şi Glissando, potrivit site-ului instituţiei.

În timp ce Glissando este un program nou, inaugurat anul acesta, prin care MCCPN acordă finanţare nerambursabilă instituţiilor şi companiilor de spectacole şi/sau concerte în vederea organizării de turnee naţionale, celelalte sunt programe derulate anterior, dintre care unele şi-au schimbat titulatura.
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/1/1706/3737499/1/paleologu-2.jpg?width=300&height=300
Programul de finanţare nerambursabilă derulat de Ministrul Culturii în 2008, cu ocazia Anului European al Dialogului Intercultural (AEDI), se continuă anul acesta prin Dialog Intercultural, care vizează promovarea unor bunuri culturale rezultate din dialogul intercultural sau din schimbul dinamic între culturi, şi Creativitas, acesta din urmă lansat cu ocazia Anului European al Creativităţii şi Inovaţiei 2009.

Promocult are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale contemporane din România în spaţiul european, prin intermediul proiectelor şi acţiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului şi culturii scrise.

Prin programul Latinitas, se urmăreşte promovarea valorilor socio-culturale ale României şi Republicii Italiene, prin intermediul proiectelor din domeniul artelor spectacolului, artelor vizuale, cinematografiei, patrimoniului cultural mobil şi imobil şi al dialogului intercultural.

Propunându-şi evidenţierea si punerea în circuitul naţional al celor două ţări a valorilor şi elementelor culturale comune şi specifice originii latine, programul Latinitas vizează consolidarea relaţiilor de prietenie dintre România si Italia, crearea unei percepţii pozitive asupra potenţialului cultural şi social al ambelor ţări şi educaţia interculturală pentru combaterea discriminării.

Obiectivele programului Rromi împreună pentru Europa sunt: creşterea gradului de accedere a romilor la drepturile cetăţeneşti, educaţia interculturală pentru combaterea discriminării, educaţia vocaţională în scopul includerii comunităţilor de romi, stimularea (re)valorizării meseriilor tradiţionale şi implicarea liderilor tradiţionali locali şi a tinerilor în promovarea diversităţii conţinuturilor artistice.

Programul Proetnicultura îşi propune să stimuleze şi să susţină exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a minorităţilor naţionale din România şi înţelegerea reciprocă între toate grupurile lingvistice - vorbitori ai limbilor regionale sau minoritare şi ai limbii majoritare.

Dacă prin Creativitas este finanţată producerea de bunuri culturale (spectacole, concerte, expoziţii, ateliere de creaţie), programele Promocult, Dialog Intercultural, Proetnicultura şi Glissando sunt destinate exclusiv exploatării sau promovării unor bunuri culturale deja existente, în timp ce prin Latinitas şi Rromi împreună pentru Europa, se finanţează atât producţia cât şi promovarea de bunuri culturale.

Programele de finanţare nerambursabilă ale MCCPN se adresează operatorilor culturali din domeniile arte vizuale, cultură scrisă, teatru, cinematografie, dans, arheologie, muzică, dialog intercultural, patrimoniu cultural mobil şi patrimoniu imaterial.

Condiţiile de participare şi perioada de derulare pentru fiecare program în parte sunt disponibile pe site-ul ministerului, la adresa http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=380.

Potrivit reprezentanţilor MCCPN, bugetul pentru aceste programe nu a fost stabilit, întrucât bugetul pe 2009 al Ministerului Culturii nu a fost încă adoptat de Guvern.
(sursa: http://www.mediafax.ro)


Programe de finanţare nerambursabilă

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional anunţă lansarea programelor culturale de finanţare nerambursabilă „Promocult 2009”, „Dialog Intercultural 2009”, „Creativitas”, „Latinitas”, „Proetnicultura 2009”, „Rromii împreună pentru Europa” şi „Glissando”, aprobate prin Ordinele ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional 2672/2008 şi 2001/2009.

Condiţiile generale de participare, procedura de solicitare şi evaluare sunt cuprinse în „Ghidul general de solicitare 2009”. Toate informaţiile specifice fiecărui program de finanţare nerambursabilă se regăsesc în anunţurile publice ale programelor.

(sursa: http://www.cultura.ro)

Niciun comentariu: