miercuri, ianuarie 07, 2009

Ce mai este nou prin Codul Fiscal?


Un răspuns competent la această întrebare este oferit de avocatnet.ro:

Modificari ale Codului fiscal, aplicabile de la 1 ianuarie 2009
7 Ianuarie 2009
Avocatnet.ro
De la 1 ianuarie 2009, au intrat in vigoare noi modificari ale Codului fiscal, care vizeaza, in principal, impozitul pe profit, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul pe venit si pe dividende, si, totodata, anumite deduceri fiscale acordate angajatorilor si angajatilor.

Principalele modificari ale Codului fiscal, aplicabile de la 1 ianuarie 2009, au fost aduse de:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului, nr. 91/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 480 din 30.06.2008;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 705, din 16.10.2008;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 04.12.2008.
d) Hotararea Guvernului nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009 - publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 23.12.2008


a) OUG nr. 91/2008


Perioada de recuperare a pierderii fiscale, majorata de la 5 la 7 ani

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 91/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul a stabilit ca pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

Executivul a luat aceasta masura avand in vedere ca exista domenii de activitate in care infiintarea si dezvoltarea unei afaceri necesita o perioada mai lunga de timp pana la inregistrarea veniturilor din exploatare.

Pana la 1 ianuarie 2009, Codul fiscal prevedea ca pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi.


b) OUG nr. 127/2008


Deduceri fiscale majorate, pentru angajat si angajator

OUG nr. 127/2008 prevede cresterea, de la 1 ianuarie 2009, a limitei de deductibilitate a contributiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii, de la 200 euro la 400 euro. Tototdata, deducerea cheltuielilor efectuate, in numele angajatilor, de catre angajator, a ajuns la acelasi nivel de 400 euro.

De asemenea, prin OUG nr. 127/2008 s-a adoptat majorarea nivelului de deductibilitate pentru asigurarile voluntare de sanatate de la 200 euro la 250 euro, atat pentru angajat, cat si pentru angajator.


Suspendarea impozitului pe castigurile pe piata de capital

In domeniul impozitului pe profit, in anul 2009, profitul realizat de persoanele juridice romane din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) nu va fi impozitat.

Aceeasi prevedere este valabila si pentru persoanele juridice nerezidente.

In domeniul impozitului pe venit pentru anul fiscal 2009 impozitul calculat cu cotele de impozit de 1% respectiv 16% asupra castigurilor obtinute de persoanele fizice de pe piata de capital va fi suspendat.

Aceeasi prevedere este valabila si pentru persoanele fizice nerezidente.

Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valori mobiliare in cazul societatilor inchise, inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, incepand cu pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai in anul urmator.

Pierderea anuala inregistrata in anul fiscal 2009 nu se reporteaza.


Impozitarea nerezidentilor


In anul 2009, profitul realizat de persoanele juridice straine din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de CNVM nu va fi impozitat.

De asemenea, s-a prevazut ca veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica din transferul titlurilor de valoare respectiv a titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana nu reprezinta venituri impozabile din Romania.

Veniturile obtinute de nerezidenti din tranzactionarea instrumentelor financiare derivate nu se impun in Romania .


Impozitul pe teren pentru persoanele juridice care presteaza servicii turistice

Totodata, s-a extins perioada de la 5 luni la 6 luni, intr-un an caledaristic, pentru reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren pentru persoanele juridice care presteaza servicii turistice.


c) OUG nr. 200/2008


Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

OUG nr. 200/2008 prevede ca, de la 1 ianuarie 2009, la calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda anumite stimulente fiscale.

Acestea vizeaza deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati, care se va calcula trimestrial sau anual, si aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Stimulentele fiscale se vor acorda in conditiile elaborarii de catre Ministerul Educatiei, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, a unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea si inovarea in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).


Veniturile sub forma de dobanzi, neimpozabile

O alta prevedere a OUG nr. 200/2008 se refera la veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv, care devin venituri neimpozabile.

Aceasta masura se aplica si persoanelor fizice rezidente in alte state decat cele ale Uniunii Europene.


Scutire de impozit pe dividendele reinvestite, din 2009

Potrivit OUG nr. 200/2008, dividendele reinvestite incepand cu 2009, in scopul pastrarii si cresterii de noi locuri de munca pentru dezvoltarea activitatii persoanelor juridice romane distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora inscris la Oficiul National al Registrului Comertului, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.

De asemenea, vor fi scutite de la plata impozitului si dividendele investite in capitalul social al altei persoane juridice romane.

Aplicarea acestor reglementari se va aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.


d) HG nr. 1697/2008

Impozite mai mari, pentru transportatori

Executivul a stabilit, print Hotararea nr. 1697/2008, nivelul impozitului pentru vehicule cu masa egala sau mai mare de 12 tone, angajate in operatiuni de transport intern si international, datorat pentru anul fiscal 2009.

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport sunt prevazute la articolul 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Astfel, potrivit actului normativ, pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern, valoarea impozitelor va atinge nivelul de 80% din valorile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE .

Totodata, pentru vehiculele angajate si in operatiunile de transport international, hotararea Guvernului prevede mentinerea nivelul de 100% din valorile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE.

Calculul valorilor impozitelor s-a facut considerand o valoare medie a monedei Euro de 3,45 lei, prognozata de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul 2009, iar acolo unde a fost cazul, valorile in lei au fost rotunjite.

Astfel, pentru un vehicul cu masa cuprinsa intre 13 si 14 tone, ce efectueaza operatiuni de transport intern, impozitul pentru anul 2009 se va situa intre 86 si 238 lei , iar pentru vehiculele implicate si in transport international, impozitul se incadreaza intre 107 si 297 lei. Pana la 1 ianuarie 2009, pentru aceasta categorie de vehicule se percepea un impozit cuprins intre 72 si 198 lei , in cazul transportului intern, si un impozit cu valori cuprinse intre 102 si 282 lei, pentru vehiculele implicate si in transport international.
http://www.cartea-mea.ro/catalog_images/products/small/2007/03/codul%20fiscal.JPG
__________

Codul Fiscal, actualizat la 1 ianuarie 2009, poate fi vizualizat aici.

Niciun comentariu: