vineri, iunie 13, 2008

Guvernul României...


Reuniunea anuală comună a organelor statutare ale Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei
Ministrul afacerilor externe Lazăr Comănescu va participa, vineri, 13 iunie 2008, la sesiunea de deschidere a lucrărilor Reuniunii anuale comune a organelor statutare ale Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).
Din perspectiva României, reuniunea BDCE va reprezenta un moment important pentru reafirmarea relaţiilor excelente ale autorităţilor române cu instituţia financiară a Consiliului Europei care a asistat ţara noastră pe parcursul ultimilor ani în derularea unor proiecte cu finalitate socială. România a mai găzduit reuniunea comună în 1997, iar organizarea unei astfel de reuniuni pentru a doua oară de către un stat din Europa Centrală şi de Est constituie o premieră.
Reuniunea de la Bucureşti, care se desfăşoară în perioada 13-14 iunie 2008, prezintă o importanţă deosebită pentru activitatea viitoare a BDCE, având în vedere procesul de reflecţie în curs privind reorientarea strategică a politicilor Băncii şi rolul acestei instituţii pe plan european şi internaţional.
The image “http://www.bursa.ro/on-line/_img/articole/20788.gif” cannot be displayed, because it contains errors.
La reuniune vor participa membrii Consiliului de Direcţie (reprezentanţii permanenţi pe lângă Consiliul Europei) şi ai Consiliului de Administraţie (reprezentanţi ai ministerelor de resort – de finanţe, comerţ sau economie) din cele 40 de state membre, conducerea Băncii, precum şi Secretarul General al Consiliului Europei.
În marja reuniunii, ministrul afacerilor externe Lazăr Comănescu va avea o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, în cadrul căreia va fi abordat ansamblul relaţiilor ţării noastre cu organizaţia de la Strasbourg.
Informaţii de fond
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cea mai veche instituţie financiară multilaterală din Europa, a fost înfiinţată în anul 1956, sub denumirea Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei. Este o bancă de dezvoltare multilaterală care sprijină proiecte cu finalitate socială, prin acordarea de împrumuturi sau garanţii pe termen lung, reprezentând expresia solidarităţii financiare a statelor europene care au ales să i se alăture. BDCE este un Acord parţial al Consiliului Europei, la care până în prezent au aderat 40 de state.
România a devenit membru al BDCE la 5 martie 1996, beneficiind, până în prezent, de împrumuturi în valoare de cca. 1,4 miliarde euro în următoarele domenii: reconstrucţia infrastructurii afectate de inundaţii, sănătate, învăţământ, protecţia copilului, construcţia de locuinţe sociale, protecţia mediului, cultură.
Începând cu 1997 România a obţinut finanţare pentru 27 de proiecte individuale şi pentru 16 proiecte multi-sectoriale, derulate împreună cu alte state din regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est.
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova revizuit a fost aprobat de Guvernul României
Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 11 iunie 2008 versiunea finală, revizuită ca urmare a recomandărilor Comisiei Eeuropene, a Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova, elaborat în parteneriat de cele trei ţări vecine. În cursul aceste săptămâni Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va transmite documentul Comisiei Europene, pentru finalizarea procedurilor de adoptare.

Programul Operaţional România-Ucraina-Moldova este finanţat de Uniunea Europeanã prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat si co-finanţat de statele partenere în program. Bugetul total pentru perioada 2007-2013 este de 126.718.067 milioane Euro.
În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse 6 judeţe din România (Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Tulcea), regiunile Odesska şi Chernivetska din Ucraina precum şi întregul teritoriu al Republicii Moldova. La acestea se adaugă ca arii adiacente (care participă în anumite condiţii) şi judeţul Brăila, respectiv alte regiuni din Ucraina care se învecinează cu aria programului.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova va finanţa proiecte privind dezvoltarea economicã şi socialã, protecţia mediului şi pregătire pentru situaţii de urgentã precum şi acţiuni ale comunităţilor locale pentru dezvoltarea societăţii civile, furnizarea de servicii către comunităţile din zona de graniţă, schimburi educaţionale, culturale sau sportive.
Beneficiarii acestui program pot fi autorităţi locale şi regionale, camere de comerţ, unităţi de învăţământ superior, organisme cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, prevenirii şi gestionarii situaţiilor de urgenţă, ONG, etc.

Ministrul Károly Borbély a prezentat în cadrul Consiliului TTE al UE, poziţia României cu privire la modificarea cadrului de reglementare în comunicaţiile electronice
Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Károly Borbély, a participat astăzi, 12.06 a.c., la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie al Uniunii Europene (Consiliul TTE), secţiunea Telecomunicaţii, unde a susţinut poziţia României faţă de propunerea Comisiei Europene de modificare a cadrului de reglementare în comunicaţiile electronice.
The image “http://www.comunic.ro/publ_images/borbely468.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a apreciat că, „propunerea Comisiei Europene, de revizuire a cadrului de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi de adaptare a acestuia la progresele tehnologice, va contribui la creşterea investiţiilor în reţelele de generaţie următoare”, menţionând totuşi „necesitatea unor specificaţii clare referitoare la utilizarea în comun a infrastructurii şi chiar a unor investiţii comune din partea operatorilor în infrastructură, ca modalitate de creştere a investiţiilor în zonele defavorizate”.
În ceea ce priveşte extinderea competenţelor Comisiei Europene asupra soluţiilor propuse de autorităţile naţionale de reglementare pentru operatorii cu putere semnificativă pe piaţă, ministrul Károly Borbély a precizat că România „susţine menţinerea echilibrului instituţional, în sensul evitării centralizării puterii de decizie la nivel european şi păstrarea prerogativelor statelor membre de a decide asupra măsurilor potrivite pentru soluţionarea problemelor identificate pe fiecare piaţă în parte”.
Totodată, Károly Borbély a subliniat faptul că „România este de acord cu abordarea mai flexibilă, orientată spre piaţă, propusă de Comisia Europeană în domeniul politicii privind spectrul de frecvenţe", subliniind că „fragmentarea politicilor naţionale poate conduce la costuri crescute, la pierderea oportunităţilor de pe piaţă pentru utilizatorii spectrului şi la limitarea inovaţiei şi a investiţiilor în detrimentul pieţei interne, al consumatorilor şi al economiei”.
Poziţia României, susţinută la Luxemburg de ministrul Károly Borbély, se fundamentează pe discuţiile purtate în cursul anului 2007 cu reprezentanţii industriei telecom din România, fiind aprobată de către Guvern printr-un memorandum, pe 7.05 a.c.
Reuniunea Consiliului Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie al UE reprezintă cadrul în care statele membre îşi exprimă public poziţia pe tema reformării cadrului de reglementare în comunicaţiile electronice.

Niciun comentariu: