vineri, august 15, 2008

Guvernul României...


COMUNICAT DE PRESĂ - euROpeanul la al treilea an de apariţie.

Miercuri, 13 august 2008, a apărut prima ediţie din acest an a ziarului euROpeanul, publicaţie bilunară de informare, editată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Aflat la al treilea an de publicare, euROpeanul s-a impus ca un ghid deosebit de util pentru toţi cei interesaţi de modalităţile în care pot fi accesate fondurile structurale şi de rezultatele ce se pot obţine prin utilizarea lor. Rolul important pe care îl are în informarea privind fondurile europene disponibile pentru România a fost confirmat şi de “Diploma de excelenţă în popularizarea, gestionarea şi pregătirea programelor co-finanţate din fonduri europene pentru cel mai bun jurnalism implicat în campania de informare europeană”, acordată în 2007, de EU-RO Clearing Funds.
Tipărit în 50.000 de exemplare, euROpeanul este disponibil gratuit în gãri, la agenţiile de voiaj, în trenurile InterCity, la metrou, Aeroportul Henri Coandă, camerele de comert şi industrie, la prefecturi, consilii judeţene, în principalele centre universitare din ţară şi la birourile de consiliere pentru cetãţeni. Până la sfârşitul anului vor apărea 8 numere naţionale şi 4 numere regionale.
Gabriel Giurgiu (redactor şef), Alexandru Lãzescu, Mircea Vasilescu, Luca Niculescu, împreună cu alte nume de referinţă în jurnalismul românesc, vor aduce informaţia europeană mai aproape de cetăţean, explicând, într-un limbaj accesibil implicaţiile pe care le are aderarea României la Uniunea Europeană. Articolele abordeazã atât subiecte de interes general pentru publicul larg, dar şi secţiuni specializate pentru grupurile ţintã distincte ale ziarului: administraţia publicã localã, instituţii de învãţãmânt, unitãţi sanitare, mediul de afaceri. Interviuri cu personalitãţi din ţară şi din străinătate vor sta alãturi de articole în care echipa redacţionalã va încerca sã explice noţiuni complexe şi din ce în ce mai prezente în limbajul cotidian al românilor.
Şi pentru cã euROpeanul şi-a propus sã fie cât mai aproape de cetãţeni, o adresã poştalã şi una electronicã sunt la dispoziţia cititorilor (europeanul@chelgate.ro). Varianta on-line, disponibilă la adresa www.europeanul.ro, permite postarea comentariilor pe marginea articolelor publicate.
Ziarul euROpeanul este editat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi realizat de un consorţiu format din Chelgate România, Structural Consulting Group şi Frigo Media.
Mai multe informaţii: Iulia MUNTEANU, coordonator de proiect, Direcţia Generală de Comunicare, tel. 037.211.14.60, mobil 0749.196.207, iulia.munteanu@mdlpl.ro.


COMUNICAT DE PRESĂ


Guvernul României a aprobat în şedinţa din 13 august 2008 varianta finală revizuită a Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, care conţine comentariile primite de la Comisia Europeană.

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 este finanţat de către Uniunea Europeanã, prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele partenere în program, dispunând de un buget total de 74.815.728,48 Euro.

Programul va finanţa proiecte în domenii diverse, precum: dezvoltarea economică şi socială, protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi a echipamentelor de control în zona de graniţă precum şi promovarea cooperării instituţionale şi a activităţilor “people to people”, prin crearea de parteneriate durabile între principalii actori care activează în zonele de graniţă.

În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse următoarele zone: regiunile Szabolcs-Szatmár-Bereg şi Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungaria), regiunile Košice şi Prešov (Slovacia), judeţele Maramureş, Satu Mare şi Suceava (România), regiunile Zakarpatska, Ivano-Frankivska şi Chernivetska (Ucraina).


INFORMARE DE PRESA - 33.300 mii lei pentru refacerea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundaţiile din iulie-august.


La propunerea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD), Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 13 august 2008, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie – 05 august 2008 dar şi Hotărârea privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie - 05 august 2008. Au fost grav afectate de viituri construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Suceava şi Vaslui.
Guvernul a aprobat fonduri în valoare de 33.300 mii lei, ce vor fi utilizate pentru închiderea breşelor din digurile de pe Siret, Vişeu şi Iza, a celor din barajele acumulărilor nepermanente din localitatea Horodnicul de Sus dar şi pentru refacerea consolidărilor de mal în zonele cu eroziuni puternice de pe râurile Tisa, Ruscova şi Vaser precum şi consolidarea digurilor de pe Prut.
Lucrările de investiţii pentru refacere au fost prioritizate în două etape, în funcţie de gravitatea efectelor şi de impactul asupra comunităţilor locale.
„Închiderea breşelor este o prioritate pentru a evita producerea unor eventuale inundaţii cu efecte negative asupra populaţiei, în perioada de toamnă, iar fondurile alocate în această primă etapă asigură demararea acestor lucrări” a subliniat Lucia Ana Varga, Secretar de Stat în cadul MMDD.
Tot astăzi au fost alocate fondurile necesare pentru completarea stocurilor de materiale de intervenţie folosite in timpul inundaţiilor şi a lucrărilor provizorii executate în regim de urgenţă pentru prevenirea şi diminuarea efectelor fenomenelor hidrologice din perioada iulie-august.

Serviciul Relatii Publice al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile


Comunicat de presă


Ministrul Justiţiei salută hotărârea Guvernului de înfiinţare a unui post de ministru-consilier în cadrul misiunii de la Bruxelles pe probleme de Mecanism de Cooperare şi Verificare, reformă a justiţiei şi luptă anticorupţie. Această măsură va contribui la o mai bună comunicare între Comisia Europeană, experţii acesteia şi instituţiile cu atribuţii în domeniul Justiţiei.
Ministrul Justiţiei susţine poziţia Procurorului General al României cu privire la blocarea procedurilor judiciare de către procedurile parlamentare.
Ministrul Justiţiei îşi manifestă rezerva faţă de orice modificare în pripă şi cu adresă a legilor de organizare a justiţiei. Un astfel de demers trebuie precedat de o largă consultare a sistemului judiciar şi o analiză a concluziilor Raportului de ţară privind justiţia.

Departamentul Comunicare al Ministerului Justiţiei


Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, mai multe Hotărâri pentru eficientizarea activităţii administraţiei publice.


Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, mai multe Hotărâri pentru eficientizarea activităţii administraţiei publice.
Astfel, Dumitru Silviu a fost numit în funcţia publică de prefect al judeţului Dolj, Caramitru Stelian – în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa, Nicolae Ştefan – în funcţia publică de prefect al judeţului Olt, Niculcea Zorinel – în funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman, iar Iftimoaei Ciprian Constantin – în funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui.
Păsat Dan va exercita, cu caracter temporar, funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu.
Guvernul a aprobat, de asemenea, o Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului din Satu-Mare, Pataki Csaba, prin acordul părţilor.

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu a aprobat o Decizie privind trecerea doamnei Dinu Cristina Elena, din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu, în funcţia publică de inspector guvernamental.


Patru dintre grupurile energetice ale Centralei termoelectrice Mintia Deva vor fi echipate cu instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere.


Patru dintre grupurile energetice ale Centralei termoelectrice Mintia Deva vor fi echipate cu instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere. Acest lucru va contribui la diminuarea şi eliminarea poluării aerului, solului şi apei din regiune, prin încadrarea emisiilor de dioxid de sulf în gazele de ardere în limita de 400 mg/Nm³, prevăzută atât de legislaţia internă, prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cât şi de cea europeană, prin Directiva nr. 2001/80/EC.
Guvernul a adoptat în şedinţa de ieri indicatorii tehnico-economici pentru montarea instalaţiilor de desulfurare a gazelor arse de la grupurile energetice 1,3,5 şi 6 de 210 MW de la Centrala termoelectrică Mintia, jud. Hunedoara. Valoarea totală a investiţiei este de 523.834.060 lei, iar termenul de realizare a ei este de 8 ani. Finanţarea se va face din surse proprii şi din surse atrase, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii aprobate potrivit legii.
Funcţionarea în continuare a termocentralei este condiţionată de echiparea sa cu instalaţii de desulfurare la termenele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2005. Conform Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 cu modificările şi completările ulterioare, grupurile energetice nr. 1, 3, 5 şi 6 trebuie să-şi reducă emisiile de substanţe poluante în gazele de ardere, etapizat, până la 31 decembrie 2013. În ceea ce priveşte grupurile nr. 2 şi 4, Hotărârea Guvernului nr. 1502/2006 stabileşte că acestea vor putea să funcţioneze până la 31 decembrie 2015 fără instalaţie de desulfurare.
Valoarea emisiei de dioxid de sulf în gazele de ardere provenind din arderea combustibililor fosili în cazanele de abur de 330t/h aferente grupurilor energetice din CTE Mintia este cuprinsă la ora actuală între 1.700 şi 4.000 mg/Nm³. CTE Mintia a fost construită în perioada 1969-1980 în vederea furnizării de energie electrică în Sistemul Energetic Naţional.
Echiparea grupurilor 1, 3, 5 şi 6 cu instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere va asigura continuitatea funcţionării centralei şi, implicit, producerea de energie electrică pentru Sistemul Energetic Naţional şi energie termică pentru locuitorii municipiului Deva şi pentru platforma industrială Mintia. Acest lucru va crea, de asemenea, posibilitatea creşterii disponibilităţii la export a energiei electrice, şi va asigura menţinerea locurilor de muncă la S.C. Electrocentrale Deva S.A., S.C. Termoserv Deva S.A., precum şi cea a industriei miniere din Valea Jiului, contribuind astfel la reducerea ratei şomajului.


Guvernul a decis, în şedinţa de ieri, constituirea unui grup de experţi care va susţine organizarea în România a Festivalului Olimpic al Tineretului European F.O.T.E. - ediţia de iarnă 2013. Dacă România va obţine dreptul de organizare a evenimentului, Grupul va răspunde şi de desfăşurarea efectivă a acestuia.


Guvernul a decis, în şedinţa de ieri, constituirea unui grup de experţi care va susţine organizarea în România a Festivalului Olimpic al Tineretului European F.O.T.E. - ediţia de iarnă 2013. Dacă România va obţine dreptul de organizare a evenimentului, Grupul va răspunde şi de desfăşurarea efectivă a acestuia.
Festivalul Olimpic al Tineretului European este o competiţie multisport, destinată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, organizată de Asociaţia Comitetelor Olimpice Europene (EOC) sub patronajul Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). Sistemul de organizare şi desfăşurare a acestei competiţii este similar cu cel al Jocurilor Olimpice, flacăra olimpică fiind aprinsă pe toată durata competiţiei. Ediţiile de vară ale festivalului se organizează începând din anul 1991 iar cele de iarnă, din 1993. România a participat la toate ediţiile.
Grupul de lucru va funcţiona pe lângă Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi va fi alcătuit din personal desemnat prin ordin al Preşedintelui COSR, reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale, precum şi ai altor autorităţi publice centrale şi locale. Coordonarea Grupului va asigurată de doi experţi internaţionali, desemnaţi la recomandarea Comitetului Internaţional Olimpic.
Atribuţiile Grupului de lucru includ: întocmirea dosarul de candidatură a României, susţinerea candidaturii României în faţa structurilor abilitate ale Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene şi ale Comitetului Internaţionale Olimpic, asigurarea comunicării între COSR, ANS, federaţiile sportive naţionale implicate şi structurile sportive internaţionale, precum şi comunicarea permanentă cu societatea civilă.
Activitatea structurii menţionate va fi reglementată prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat în cadrul primei şedinţe de lucru, respectiv în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii adoptate ieri de Guvern.

Informaţii de background
Dreptul României de a candida pentru organizarea F.O.T.E. - ediţia de iarnă 2013 a fost obţinut în urma demersurilor COSR pe lângă Asociaţia Comitetelor Olimpice Europene (EOC), constând în depunerea scrisorii de intenţie şi a dosarului preliminar de candidatură.
Organizarea F.O.T.E. - ediţia de iarnă 2013 în ţara noastră reprezintă o etapă preliminară din cadrul procedurilor prealabile pe care România trebuie să le îndeplinească în vederea depunerea candidaturii pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarnă - 2022, locaţia preconizată fiind Valea Prahovei.


Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, Hotărârea privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării.


Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, Hotărârea privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării.
Comisia interministerială, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, va evalua la nivel naţional toate programele de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării. Comisia va avea următoarele atribuţii:
 monitorizarea situaţiei resurselor financiare necesare realizării programelor, propunând Primului-ministru măsuri corespunzătoare, în vederea corelării acestora cu cele planificate prin proiectele anuale de buget ale MAp;
 analizarea periodică a stadiului de realizare a programelor;
 identificarea oportunităţilor de colaborare între structurile implicate în iniţierea şi derularea programelor;
 identificarea dificultăţilor majore apărute în derularea programelor şi propunerea de măsuri adecvate de soluţionare operativă a acestora;
 prezentarea către Primul-ministru de informări periodice referitoare la stadiul derulării programelor, prin ministrul Apărării şi ministrul Economiei şi Finanţelor.
Comisia va fi condusă de reprezentanţi ai Ministerului Apărării şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitate de co-preşedinţi, ceilalţi membri fiind numiţi prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii implicate. Din Comisie vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Apărării, Ministerului Economiei şi Finanţelor, Cancelariei Primului-ministru, Ministerului Afacerilor Externe şi preşedintele Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.
De asemenea, se constituie la nivelul Ministerului Apărării şi un Secretariat tehnic al Comisiei, ai cărui membri vor fi numiţi în mod similar membrilor Comisiei.
Activitatea Secretariatului tehnic al Comisiei se va desfăşura în baza unui regulament aprobat de conducerea Comisiei, sarcina elaborării acestuia revenind membrilor Secretariatului.


Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a deplasat astăzi în judeţul Maramureş, în localităţile de pe Valea Vaserului, care au fost afectate de inundaţiile şi alunecările de teren din luna iulie.


Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a deplasat astăzi în judeţul Maramureş, în localităţile de pe Valea Vaserului, care au fost afectate de inundaţiile şi alunecările de teren din luna iulie.
Primul-ministru a fost însoţit de câţiva membri ai cabinetului şi de o echipă de specialişti de la institutul de proiectare pentru transporturi, care vor încerca să găsească o soluţie tehnică pentru reluarea circulaţiei auto şi feroviare pe Valea Vaserului, blocată după ce inundaţiile au cauzat ruperea unui pod.
Tot astăzi, şeful executivului a avut o întâlnire cu primarii localităţilor afectate de inundaţii din zonă. Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu le-a comunicat acestora măsurile adoptate în şedinţa de Guvern de ieri, prin care s-au alocat fonduri importante tuturor localităţilor afectate de inundaţii, inclusiv celor din Maramureş, fonduri care vor fi utilizate pentru reconstrucţia zonei şi lucrări de protecţie împotriva inundaţiilor.
În acest context, primul-ministru a reiterat faptul că legislaţia privind acordarea de autorizaţii de construcţie trebuie înăsprită şi că autorităţile locale nu trebuie să mai elibereze astfel de autorizaţii pentru zone cu risc de inundaţie.


Vizita unui grup de elevi chinezi la Casa României la Jocurilor Olimpice


Ambasada României la Beijing şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au organizat astăzi, 14 august, la Casa României, o întâlnire cu un grup de elevi de la două şcoli renumite din Beijing (National Day School şi Jingshan School) şi două dintre sportivele de marcă ale României, Laura Badea şi Violeta Beclea Szekely. Întâlnirea a constituit un prilej pentru tinerii elevi de a cunoaşte împlinirile şi satisfacţiile, dar şi eforturile şi sacrificiile legate de o performanţă sportivă.

În cadrul vizitei, copiii chinezi au avut ocazia să intre în contact direct cu cultura şi tradiţiile româneşti, prin intermediul expoziţiei de artă tradiţională „Tezaur românesc”, fiind în special atraşi de măştile populare şi de obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă. Casa României a găzduit şi o expoziţie de desene pe teme olimpice, realizate de elevii Şcolii experimentale nr. 1 din Beijing.


Informaţii de fond

Întâlnirea a fost organizată la Casa României de la Beijing, special amenajată pe durata Jocurilor Olimpice şi se înscrie în seria evenimentelor culturale şi de diplomaţie publică ce vor fi organizate de către ambasadă, cu acest prilej.
Sponsorul oficial al acţiunilor organizate de către Ministerul Afacerilor Externe este compania PH Medical Group. Mai multe informaţii despre iniţiativele şi acţiunile de diplomaţie publică organizate de către Ministerul Afacerilor Externe, le puteţi găsi pe site-ul www.mae.ro.

Niciun comentariu: